Eindelijk ontvang je het lang verwachte telefoontje. Na een intensieve sollicitatieprocedure heb je je droombaan gekregen. Vol enthousiasme ga je aan de slag bij je nieuwe werkgever. En al snel valt er op de deurmat een envelop met informatie over de pensioenregeling bij je nieuwe werkgever. Help, wat moet ik hiermee? 

“Al snel valt er op de deurmat een envelop met informatie over de pensioenregeling bij je nieuwe werkgever. Help, wat moet ik hiermee?”

Op dat moment komen er misschien ook wel vragen bij je op: wat voor soort regeling heb ik eigenlijk? En is het handig om het pensioen, opgebouwd bij mijn oude werkgever, over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling? 

Pensioen is voor veel mensen een ‘ver van mijn bed show’, toch is het handig er iets vanaf te weten. Wist je dat wanneer je fulltime werkt, één dag in de week werkt voor de opbouw van je pensioen. Vraag tijdens een sollicitatiegesprek altijd na of er een pensioenregeling is. Zo niet, kijk welke mogelijkheid je hebt om zelf voor extra pensioen te zorgen. Op www.nn.nl lees je welke mogelijkheden Nationale-Nederlanden jou kan bieden.

Hierna geef ik een korte uitleg over waar je op kan letten.

1. Pensioenregeling ja of nee?
Ten eerste is het belangrijk dat je weet of je (nieuwe) werkgever überhaupt een pensioenregeling aanbiedt. Dit is namelijk geen verplichting! Als je het van te voren weet, kun je er rekening mee houden in bijvoorbeeld je salarisonderhandelingen. Wellicht is het ontbreken van een pensioenregeling te compenseren met een andere arbeidsvoorwaarde of meer salaris?

“Verdiep je in de soort regeling die je aangeboden wordt”

2. Verdiep je in de soort pensioenregeling
In Nederland kennen we grofweg twee manieren om een pensioen bij elkaar te sparen via je werkgever. Via salarisdiensttijd (ook wel gegarandeerd pensioen genoemd) of via een beschikbare premie (pensioen op basis van beleggen). Verdiep je in de soort regeling die je aangeboden wordt. De mate van ‘zekerheid’ is namelijk mede afhankelijk van de soort pensioenregeling die je krijgt aangeboden.

– Salarisdiensttijd
Bij een salarisdiensttijd zijn er twee ‘soorten’ te noemen: een middelloonregeling en een eindloonregeling. Omdat deze laatste bijna niet meer voorkomt, leg ik alleen kort uit wat een middelloonregeling inhoudt.

– Middelloonregeling
Heb je een middelloonregeling, dan bouw je pensioen op over je gemiddelde salaris in de periode dat je bij de werkgever die je deze pensioenregeling biedt, in dienst bent. Stijgt je salaris? Dan gaat dus ook de pensioenopbouw omhoog.

“We zien als verzekeraar duidelijk dat steeds meer werkgevers kiezen voor de beschikbare premieregeling”

– Beschikbare premieregeling
Dit is een pensioenregeling die steeds meer voorkomt. We zien als verzekeraar duidelijk dat steeds meer werkgevers kiezen voor de beschikbare premieregeling, mede omdat de kosten voorspelbaar zijn voor de werkgever. Bij deze soort betaalt je werkgever premie aan een pensioenuitvoerder (bijv. een verzekeraar, pensioenfonds of Premie Pensioeninstelling (PPI)). Het uiteindelijk pensioen is o.a. afhankelijk van het rendement dat de pensioenuitvoerder realiseert door te beleggen en van hoeveel een pensioen kost op het moment dat je met pensioen gaat (het tarief van de pensioenuitvoerder).

3. Pensioenpotjes samenvoegen, of toch maar niet?
Stap je over naar een nieuwe werkgever, dan is het altijd handig te bekijken of het loont om je ‘oude pensioenpotje’ (opgebouwd bij je vorige werkgever) over te dragen naar je ‘nieuwe pensioenpotje’ (pensioenregeling bij je nieuwe werkgever). Dit traject van overdragen heet waardeoverdracht. Of het altijd handig is om je pensioenpotjes samen te voegen, is moeilijk te zeggen en is per situatie verschillend.

“Eén van de voordelen van het samenvoegen is dat al jouw opgebouwde pensioen in één pensioenpotje (regeling) zit. Wel zo overzichtelijk”

4. Samenvoegen
Eén van de voordelen van het samenvoegen is dat al jouw opgebouwde pensioen in één pensioenpotje (regeling) zit. Wel zo overzichtelijk. Daarnaast kan het samenvoegen van pensioenpotjes financieel beter uitpakken. Het kan ook nadelig uitpakken, bijvoorbeeld wanneer de nieuwe pensioenregeling minder gunstige voorwaarden biedt dan de oude pensioenregeling. 

Om te kijken welke pensioenregelingen jij hebt, kan je het beste inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Check op www.nn.nl of het samenvoegen van je pensioenpotjes voor jou interessant is. Meer informatie over pensioen vind je ook op onze website www.pensioenistedoen.nl

“Hoe weet ik hoeveel pensioen ik heb opgebouwd en of dit voldoende is?”

De volgende keer bespreek ik het onderwerp: Hoe weet ik hoeveel pensioen ik heb opgebouwd en of dit voldoende is? Heb je al een vraag voor ons over pensioen? Stuur ons dan een e-mail communicatie.pensioen@nn.nl.

#AnnicvwAd

Tekst en beeld: Roxanne