Als ondernemer en inmiddels weer ZZP’er heb ik de afgelopen jaren nóóít stilgestaan bij mijn pensioen, maar ook mijn vriendinnen die in loondienst zijn hebben geen idee wat ze nou eigenlijk opbouwen. Daarom deelt Nationale-Nederlanden de komende tijd gratis tips over pensioenen én hebben zij jouw vragen beantwoord.

Vraag van Ilse Verlinden-van Santvoort: Ik ben gastouder en bouw geen pensioen op. Hoe kan ik dit toch op een goede manier doen? 
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Het is de vraag of je dit werk als zelfstandige doet of als werknemer van een gastouderorganisatie. Het is wel zo dat je in beide situaties het zelf moet regelen omdat je aangeeft dat er nu geen pensioenopbouw is. Fiscaal gezien zitten hier wel verschillen in en ook voor wat betreft productoplossingen. Als werknemer kan je je bijvoorbeeld niet aansluiten bij een pensioenfonds voor zelfstandigen om maar een voorbeeld te noemen. Het is zinvol om met een financieel adviseur hierover te gaan praten. Hij of zij kan jou wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor jouw specifieke situatie, welke fiscale mogelijkheden en voordelen er zijn en samen met jou te bepalen wat er gedaan kan worden.

Vraag van Valerie Hendriks: Ik ga ook voor mezelf beginnen per maart volgend jaar, een eigen horecazaak. Hoe kan ik het slim vanaf het begin meteen goed regelen?
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Allereerst gefeliciteerd met je plannen om vanaf maart als zelfstandige te starten met een eigen horecazaak. Daar komt veel bij kijken waarbij pensioen vaak achter blijft. Goed dat je al gelijk vraagt hoe dit vanaf het begin goed te regelen. De overheid heeft regels opgesteld en de laatste jaren ook gewijzigd voor pensioenopbouw in eigen beheer. Maar dat betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn. Wat je echter moet gaan opbouwen hangt af van meerdere factoren die nu niet bij ons bekend zijn zoals:

 • Heb je hiervoor al pensioen opgebouwd als werknemer en zo ja hoeveel is dit;
 • wat denk je straks op pensioendatum nodig te hebben; 
 • hoeveel kan je naar verwachting aan het begin al opzij zetten voor pensioenopbouw in combinatie met de opstartkosten van de horecazaak.

Al met al genoeg vragen die wij niet direct uit jouw vraag kunnen opmaken. Het is zinvol om met een financieel adviseur hierover te gaan praten. Hij of zij kan jou wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor zelfstandigen (deelname aan een speciaal pensioenfonds voor Zelfstandigen of pensioenopbouw in de privésfeer), welke fiscale mogelijkheden en voordelen er zijn en samen met jou te bepalen wat er gedaan kan worden in jouw specifieke situatie.

Vraag van Eefjespruijt: Is het verstandig om je pensioen om te zetten naar je nieuwe pensioenuitvoerder als je van baan verandert of kan je beter verschillende potjes hebben of het uitlaten betalen?
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Dank je voor deze goede vraag want meestal krijgen wij achteraf te horen “ik heb mijn pensioenen allemaal overgezet naar de nieuwe pensioenuitvoerder omdat ik dan straks uitkering krijg uit één potje”.  Maar die uitkering uit één potje kan wellicht lager uitpakken dan wanneer je het overzetten niet gedaan had. Dit is onder andere afhankelijk van:

 • Het type regeling waarin je voorheen pensioen opbouwde;
 • het type regeling waarin je bij de nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen;
 • je bereidheid om wel of niet te beleggen (als er bij één van de regelingen sprake is van een beleggingspensioen)

Op de website van Nationale-Nederlanden vindt je een praktische tool waarbij je door middel van het beantwoorden van een aantal specifieke vragen een indicatie kunt krijgen of waardeoverdracht zinvol kan zijn of niet

Het uit laten betalen van oude pensioenen is niet altijd mogelijk. Dit mag een pensioenuitvoerder alleen aanbieden als het opgebouwde pensioen op jaarbasis lager is dan ongeveer € 450,-.  

Vraag van nicoleverschuren: Hoeveel zou een ZZP’er gemiddeld opzij moeten zetten per maand/jaar om bij AOW leeftijd een leuk bedrag over te houden?
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Bedankt voor je vraag, maar daar is niet een gemiddeld bedrag voor te noemen. Dit is onder andere afhankelijk van:

 • Heb je hiervoor al pensioen opgebouwd als werknemer en zo ja hoeveel is dit;
 • Wat denk je straks op pensioendatum nodig te hebben;
 • Hoe lang heb je nog te gaan tot AOW-leeftijd.

Het is zinvol om met een financieel adviseur hierover te gaan praten. Hij of zij kan jou wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor zelfstandigen (deelname aan een speciaal pensioenfonds voor Zelfstandigen of pensioenopbouw in de privésfeer), welke fiscale mogelijkheden en voordelen er zijn en samen met jou te bepalen wat er gedaan kan worden in jouw specifieke situatie.

Vraag van beyout.lashes.beauty: Wat is de beste manier om je pensioen vast te leggen? Waar en hoe doe je dat als zelfstandige?
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Goed dat je je verdiept in ‘jouw pensioen’. Als zelfstandig ondernemer zijn er producten zoals een lijfrente (via een verzekeraar) of een bankspaarrekening (via een bank) die je kunt afsluiten voor jouw pensioen. Er zijn ook nog andere mogelijkheden om te sparen voor je pensioen bijvoorbeeld door aflossing van de hypotheek van je eigen woning. Op onze website ‘Pensioen is te doen‘ vind je meer informatie ook over de fiscale voor- en nadelen.

Vraag van mariska.de.jong: Ik ben tijdens mijn werkjaren in loondienst bij diverse werkgevers aan de slag geweest, is dit op één of andere manier in één ‘potje’ samen te brengen of is er een makkelijke manier om hierin duidelijk overzicht te krijgen en te houden?
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Dank je voor deze goede vraag. Als je je opgebouwde pensioen van verschillende werkgevers wil samen brengen in één potje (waardeoverdracht) moet je aan verschillende  voorwaarden voldoen.  Als je na 1 januari 2015 bij een nieuwe werkgever in dienst bent getreden en daar ook pensioen opbouwt  dan mag en kun je een verzoek indienen om je eerder opgebouwde pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Ben je voor 1 januari 2015 van werkgever veranderd dan is dit niet meer mogelijk. Toen gold namelijk een termijn van zes maanden na indiensttreding dat je een dergelijk verzoek moest indienen.

Verder wil ik je erop wijzen dat het overdragen van pensioen niet altijd gunstig hoeft te zijn.  Een uitkering uit 1 potje kan wellicht lager uitpakken dan wanneer je het overzetten niet gedaan had. Dit is onder andere afhankelijk van:

 • Het type regeling waarin je voorheen pensioen opbouwde;
 • het type regeling waarin je bij de nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen;
 • je bereidheid om wel of niet te beleggen (als er bij 1 van de regelingen sprake is van een beleggingspensioen).

Op de website van Nationale-Nederlanden vind je een praktische tool waarbij je door middel van het beantwoorden van een aantal specifieke vragen een indicatie kunt krijgen of waardeoverdracht zinvol kan zijn of niet.

Er is ook een makkelijke manier om een duidelijk overzicht te hebben en te houden als je verschillende pensioenpotjes hebt en houdt. Ga naar de website: mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je DigiD. Op deze site zie je hoeveel AOW jij hebt opgebouwd en ook zie je hier alle pensioenen van je verschillende werkgevers staan. De pensioenuitvoerders zijn verplicht deze website up to date te houden. 

Vraag van sophie.heerdink: Is pensioen (premie) afdragen verplicht?
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Als je werkgever een pensioenregeling voor de werknemers heeft geregeld is deelname verplicht. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen mag afstand gedaan worden. Dit moet dan vervolgens ook jaarlijks worden aangegeven.

Vraag van ffmx: Ik heb mijn partner 3 jaar geleden laten bijschrijven op mijn pensioen. Nu vraag ik mij af: Stel dat wij uit elkaar gaan (hoop nooit.. Bijna 10 jaar en 2 kindjes verder..), heeft mijn partner dan recht op de helft van mijn hele pensioen? Of alleen voor het aantal jaar dat hij bijgeschreven is?
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Natuurlijk gaan we er vanuit dat jullie bij elkaar blijven. Stel dat dit onverhoopt toch niet het geval is geldt voor pensioen dat je alleen aanspraak hebt op een deel van het ouderdomspensioen als je gehuwd of geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Je ex-partner heeft dan, bij echtscheiding, recht op de helft van het ouderdomspensioen wat is opgebouwd in de huwelijkse periode.

Er kunnen zaken anders geregeld zijn maar die afspraken moeten dan vastliggen in een echtscheidingsconvenant of samenlevingscontract.

Vraag van xsophieklein: Vanaf welke leeftijd is het al handig om je pensioen op te bouwen?
Antwoord van Nationale-Nederlanden: Goed dat je er over nadenkt wanneer je moet beginnen aan jouw inkomen voor later. Eigenlijk kun je niet vroeg genoeg beginnen. Dat heeft vooral te maken met hoeveel jij denkt financieel nodig te hebben op het moment dat je met pensioen gaat. Moet je dat bedrag namelijk in 10, 20, 30 jaar of nog langer opbouwen dat maakt nogal verschil. Om te weten hoeveel je per maand opzij moet zetten is het belangrijk eerst vast te stellen hoeveel je over bijvoorbeeld 25 jaar denkt nodig te hebben. Wij hebben hiervoor een mooie tool de ‘Mijn Pensioencoach’ app. Hiermee kun je wat scenario’s voor jezelf berekenen.

NB. De informatie in dit artikel is afkomstig van Nationale-Nederlanden en is geen specifiek persoonlijk advies. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

#AnnicvwAd