Het is weer de tijd van het jaar: in de winter zijn er ontzettend veel mensen ziek: griep en verkoudheid slaan om zich heen en iedereen loopt te niezen, snotteren en hoesten. Dit betekent dat werkgevers ladingen ziekmeldingen binnen krijgen. Maar hoe zit het nu eigenlijk met je verplichtingen en rechten rondom ziekte?

“Je tekent voor het ziekteverzuimreglement bij je het tekenen van je contract. Je bent dus verplicht om dit protocol te volgen”

Het ziekteverzuimreglement of -protocol
Veel werkgevers hebben een ziekteverzuimreglement of -protocol. Vaak heb je hiervoor getekend bij het tekenen van je contract en soms staan de regels rondom ziekte staan ook in je contract zelf. In een protocol vindt je ook informatie over de arbodienst en de verplichtingen die je moet nakomen. Als werknemer ben je verplicht om dit protocol op te volgen. 

De Wet Verbetering Poortwachter wat is dat?
Het ziekteverzuimreglement komt voort uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is een overheersende wet vanuit de overheid die ervoor moet zorgen dat werkgever en werknemer er samen alles aan doen om te zorgen dat iemand zo snel mogelijk weer beter is. Let dus op: dit geldt voor beide partijen. Zo moet je bijvoorbeeld voor de zesde week van je ziekte bij een bedrijfsarts op bezoek zijn geweest en moet er voor die tijd een probleemanalyse worden opgesteld. Meer info over al deze vaste stappen en momenten vind je hier. Er zitten pittige consequenties verbonden aan het niet opvolgen hiervan.

“Maar hoe zit het nu precies als je ziek bent: wat mag wel en wat mag niet?”

1. Ziek melden mag altijd
Je mag je altijd ziek melden wanneer jij ziek bent. Mocht de werkgever het hier niet mee eens zijn dan is de bedrijfsarts de enige partij die mag bepalen of de ziekmelding terecht is.

2. Bedrijfsarts bepaalt, niet de huisarts
Je huisarts kan niets zeggen over je ziekte met betrekking tot of je wel of niet kunt werken. Je kan het advies van jouw huisarts wel noemen. Het is echter is de bedrijfsarts die als enige die mag bepalen of je ziekmelding terecht is.

3. Bereikbaarheid is verplicht, thuis blijven niet
Je bent wel verplicht om bereikbaar te zijn, maar de werkgever kan je niet verplichten om de hele dag thuis te blijven voor een eventuele controle. Je kunt gewoon een boodschap gaan doen of een wandeling maken. Helemaal wanneer dit bijdraagt aan je herstel.

4. Aangepast werk aangeboden? Dan is aannemen verplicht
Mocht je aangepast werk kunnen uitvoeren bij werkgever dan ben je verplicht dit te doen.

5. Niet eens met de bedrijfsarts? Vraag dan een second opinion bij het UWV
Wanneer jij het niet eens bent met de uitspraak of beslissing van de bedrijfsarts dan kun je bij het UWV een UWV deskundige oordeel aanvragen. Hier zitten kosten aan verbonden die je zelf moet betalen.

Ziekteverzuim en alle rechten en plichten die daarbij horen, zijn best wel complex. Ik kan me goed voorstellen dat jullie wellicht nog met andere vraagtekens zitten. Heb je die? Laat  ze achter in de reacties hieronder, dan zal ik ze beantwoorden. 

Tekst en beeld: Linda Zwanenburg