Het einde van het jaar komt steeds dichterbij. Bij veel bedrijven betekent dit tijd voor de jaarlijkse beoordelingsronde. Een belangrijk moment, want je handtekening onder een beoordelingsformulier is geen formaliteit. 

“Er bestaat een verschil tussen een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek”

Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek is dat een functioneringsgesprek een tweezijdig gesprek is. Bij een functioneringsgesprek praten werknemer en leidinggevende met elkaar over wat er goed gaat en wat er beter kan. Vaak stel je dan gezamenlijke doelen en levert de werknemer ook input voor het gesprek. Een beoordelingsgesprek is daarentegen een eenzijdig gesprek, waarbij de leidinggevende de werknemer beoordeelt en de werknemer zelf geen input levert.

“Het gevaar van het beoordelingsgesprek op papier”

Ik schreef eerder al een artikel over ontslag bij disfunctioneren. Als je als werkgever iemand wil ontslaan, moet je er alles aan doen om dat disfunctioneren zwart wit op papier te hebben in een dossier. Een beoordelingsgesprek is daarin erg belangrijk. Daarom is het ook belangrijk dat zo’n formulier compleet is en dat zowel de negatieve als de positieve punten van het functioneren worden benoemd.  

“Wat kun je doen wanneer je het niet eens bent met je beoordelingsformulier?”

Als de werkrelatie niet heel goed is, zie je vaak dat werknemers geen zin en energie hebben om een ‘strijd’ aan te gaan met hun leidinggevende/werkgever. Vaak tekenen ze ‘blind’ en denken ze” ‘laat maar gaan’. Dat kan je echter duur komen te staan in de toekomst. Om dat te voorkomen, kun je het volgende doen:  

  1. Draag ook positieve punten aan
    Ga met je leidinggevende in gesprek over de punten waar jij het niet mee eens bent. Soms vergeet men een heleboel goede punten, draag deze aan en probeer ervoor te zorgen dat het formulier alsnog aangepast wordt.

  2. Teken voor gezien in plaats van voor akkoord
    Wil je leidinggevende niets aanpassen, teken het formulier dan niet voor ‘akkoord’, maar voor ‘gezien’. Je schrijft dit er dan bij je handtekening bij. Dien vervolgens alsnog altijd je bezwaar schriftelijk in per mail en onderbouw waarom jij het niet terecht vindt.

  3. Win advies in van HR expert of advocaat
    Mocht je echt het idee hebben dat je werkgever van je af wil, dan zijn dit cruciale momenten om je eigen positie te kunnen versterken. Win op dit moment altijd advies in van een HR expert of advocaat. Je doet er altijd goed aan om vroegtijdig je positie te versterken.

Tekst en beeld: Linda Zwanenburg