Gefeliciteerd! Samen een nieuw huis of samen in het huis van één van jullie. Als je gaat samenwonen, gaan er veel dingen veranderen en dat is niet alleen het interieur. Ook financieel worden dingen anders en vaak sta je dan alleen stil bij de gezamenlijke uitgaven en hoe dat te regelen. Waar je niet gelijk aan denkt is hoe het op andere vlakken financieel geregeld is, bijvoorbeeld je pensioen en dan met name bij overlijden. Dit is zeker bij samenwonen (maar ook bij trouwen) vaak niet vanzelf geregeld. 

“Bij trouwen of geregistreerd partnerschap is je wederzijds pensioen geregeld. Als je gaat samenwonen niet”

Kom in actie!
Bouw je via je werkgever pensioen op, dan is dit een aanvulling op het inkomen voor ‘later’, want van de overheid ontvang je op de pensioenleeftijd AOW.  In de pensioenopbouw via je werkgever is vaak ook geregeld dat de pensioenopbouw doorgaat als je arbeidsongeschikt wordt. En het voorziet in een inkomen voor jouw partner als jij komt te overlijden (partnerpensioen). Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, wordt je partner automatisch als partner gezien in de pensioenregeling. Bij samenwonen is dit niet automatisch en is het afhankelijk van de pensioenregeling onder welke voorwaarden dit wel is. Je moet dus in actie komen. Bij veel regelingen is het noodzakelijk dat er een samenlevingsovereenkomst bij de notaris is afgesloten als je korter dan vijf jaar samenwoont. Dit wordt in de praktijk vaak vergeten en kan nadelige gevolgen hebben voor je partner, wanneer jij komt te overlijden. Omgekeerd krijg jij  ook geen uitkering uit een mogelijke pensioenregeling van je partner als hij/zij komt te overlijden.

Maak afspraken over pensioen in een samenlevingsovereenkomst
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heb je na scheiding wettelijk recht op de helft van elkaars pensioen. Dit geldt alleen voor het pensioen dat jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd. Je mag hier bij de scheiding andere afspraken over maken. Deze moeten dan vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant dat door beide is ondertekend. Als jullie ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd kan je hier goed voor kiezen maar als één van de partners veel meer heeft opgebouwd kan dit grote gevolgen hebben. Bij samenwonen is dit wettelijk niet geregeld. Je kan hier wel afspraken over maken in een samenlevingsovereenkomst maar in praktijk blijkt dat dit nauwelijks gebeurt. 

“Is de eerste roes voorbij, ga dan naar de notaris voor een samenlevingsovereenkomst”

Tip 1
Ga wanneer jullie de eerste euforische periode van samenwonen hebben gehad op korte termijn ook de zaken op pensioengebied regelen door zo nodig een samenlevingsovereenkomst te regelen bij de notaris. Laat hierin ook de afspraken vastleggen voor het geval je uit elkaar mocht gaan, je kunt het beter vooraf vastleggen dan achteraf voor verrassingen komen te staan.  

Tip 2
Geef je partnergegevens door aan je werkgever zodat die ze kan laten opnemen in de pensioenadministratie bij de pensioenuitvoerder. 

Tip 3
Laat je partner ook jouw gegevens doorgeven aan zijn/haar werkgever om ze ook daar goed in de pensioenadministratie geregeld te krijgen.

Tip 4
Veel werkgevers bieden de mogelijkheid om tegen collectieve tarieven een aanvullende uitkering voor de partner te regelen bij overlijden (een zogenaamde ANW-hiaatverzekering). Laat je hierover informeren bij de werkgever en bepaal samen of je aan die regeling wilt deelnemen. 

Lees meer handig tips op www.pensioenistedoen.nl

#AnnicvwAd

Tekst en beeld: Roxanne