Samenwerken met andere bloggers, zelf een gastblog schrijven voor iemand anders of juist andersom, het kan je heel erg veel opleveren. Het klinkt ook heel leuk, maar er zitten haken en ogen aan die je vaak pas achteraf ontdekt. Ik ga je met dit artikel helpen die problemen te voorkomen.  

“Licenties zijn eigenlijk de afspraken die je schriftelijk maakt over hoe de content gebruikt mag worden”

Nut en noodzaak van gastblogs  
Tijdens de Masterclass B(v)loggen komt het ook terug: gastbloggen voor een ander of gastbloggers op je eigen platform ontvangen kan je heel veel opleveren. Als je zorgt dat je bijvoorbeeld een gastblog kunt schrijven voor een platform dat aansluit bij wat jijzelf doet, maar met een net iets andere lezersgroep, bereik je meer mensen. De meeste gastbloggers delen het ook wanneer ze voor iemand anders geschreven hebben. Zo kun je dus ook profiteren van de lezersgroep van een gastblogger die iets voor jou schrijft.    

Licenties  
Licenties zijn eigenlijk de afspraken die je schriftelijk maakt over hoe de content gebruikt mag worden. De schrijver van een artikel is de auteursrechthebbende. Hoe mag het platform waar het op gepubliceerd wordt daarmee omgaan? Hoe lang mag het gepubliceerd worden en mogen ze zelf bepalen of en wanneer ze het verwijderen? Mogen titels, tussenkopjes en de rest van de tekst zomaar worden aangepast en geredigeerd? Mag de gastblogger de tekst zelf ook nog publiceren, ofwel: is het een exclusieve licentie of niet. Mag het platform het artikel ook nog elders doorplaatsen? Moet de naam van de gastblogger bij het artikel geplaatst worden en ga zo maar verder.    

“Op afbeeldingen rusten immers ook auteursrechten. Wie is er dan aansprakelijk voor het geval het toch niet goed geregeld blijkt te zijn?”

Afspraken over afbeeldingen  
Bij elke blogpost of artikel hoort een afbeelding. Dat maakt een artikel wat luchtiger en zorgt ervoor dat lezers sneller op het artikel klikken om het te lezen. Als de gastblogger afbeeldingen aanlevert, moeten daar afspraken over gemaakt worden. Op afbeeldingen rusten immers ook auteursrechten. Wie is er dan aansprakelijk voor het geval het toch niet goed geregeld blijkt te zijn? Mag de afbeelding eventueel nog bijgesneden worden en mag het aangepast worden op de huisstijl van het platform waar het gepubliceerd wordt. Vergeet vooral niet afspraken te maken over naamsvermelding! Het kan de gastblogger of het platform erg veel geld kosten wanneer hierin iets mis gaat. Zonde! Het is gemakkelijk te voorkomen.    

Maak schriftelijk afspraken 
Ja, natuurlijk adviseer ik je het liefst om een contract te sluiten. Maar bij de loodgieter thuis lekt het en zelfs ik heb bijvoorbeeld helemaal geen goede afspraken gemaakt over het gastbloggen voor dit platform. Gelukkig staan een paar basisafspraken wel een documentje. Maar goed, wat je ook doet, zorg dat de afspraken niet alleen maar mondeling gemaakt worden. Nadat je elkaar gesproken hebt vat je de afspraken samen. Dit kan in een contract, maar eventueel kan het ook per e-mail. Sterker nog, ook WhatsApp, Facebook Messaging of een DM via Instagram zouden voldoende kunnen zijn. Zorg wel dat alle afspraken bij elkaar staan en je niet afhankelijk bent van een hele sliert aan communicatie. Bewaar de afspraken vervolgens goed. Maak voor de zekerheid alvast screenshots of bewaar je e-mail ook nog even als los bestand op je computer.

Wil je hier meer over leren? Kom dan naar de Masterclass B(v)loggen van Annic en lees Wetboek voor Bloggers

Tekst en beeld: Charlotte Meindersma