Iedere werkgever of ondernemer met personeel zou moeten weten wat de transitievergoeding is. Weet jij dit niet? Dan ben ik blij dat je dit artikel leest! De transitievergoeding is namelijk onderdeel van een nieuwe wetgeving die sinds 1 juli 2015 van kracht is…en deze transitievergoeding gaat werkgevers geld kosten.

“Ben je werkgever? Let op, dan gaat de transitievergoeding je geld kosten”

De transitievergoeding is een nieuwe ‘ontslagvergoeding’ die iedereen krijgt die precies 2 jaar of langer in dienst is en stopt bij de werkgever. De transitievergoeding is de vervanging van de kantonrechtersformule en geldt altijd, het maakt niet uit wat de reden is van het stoppen met werken. Deze regeling moet zorgen voor de overgang naar nieuw werk. Zo kun je de transitievergoeding gebruiken voor (om)scholing, zodat je je kansen op de arbeidsmarkt verbetert en optimaal benut.   

Wanneer moet de werkgever een transitievergoeding betalen?
Een werkgever moet transitievergoeding betalen, wanneer:

  • iemand 2 jaar of langer in dienst is EN
  • de werkgever na 2 jaar besluit het contract te beëindigen OF
  • de werkgever na 2 jaar het contract niet verlengt.

“Tip: verleng het tijdelijke contract van je werknemer met 2 jaar – 1 dag! Dan betaal je geen transitievergoeding”

Tip: Verleng het contract van je werknemer daarom met tijdelijke contracten tot en met 2 jaar – 1 dag! Op deze manier kan je na 2 jaar – 1 dag besluiten iemand geen vast contract te geven en hoef je geen transitievergoeding mee te geven wanneer jij het contract van je werknemer niet verlengt.

Wanneer hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?
Als de werknemer;

  • nalatig is of verwijtbaar gedrag heeft vertoont
  • nog geen 18 jaar is
  • de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
  • met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) akkoord gaat met beëindiging
  • een verlenging niet accepteert.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?
Er wordt gekeken naar volledige halve jaren (6 maanden). Wanneer de medewerker 2 jaar en 7 maanden in dienst is, krijgt hij 5 x ⅙ maandsalaris. Dit komt omdat in 2 jaar en 7 maanden 5 volledige cycli van 6 maanden zit.  

Dan is er nog een verschil. Werkt je medewerker minder dan 10 jaar, dan geldt de rekensom:  ⅙ maandsalaris per zes maanden diensttijd. Werkt de medewerker meer dan 10 jaar bij je bedrijf, dan geldt de rekensom:  ¼  maandsalaris per zes maanden diensttijd.

LET OP: deze regel geldt ook voor uitzendkrachten en payrollkrachten!

Tekst: Linda Zwanenburg van LindasResources.nl