Je werknemer werkt niet meer goed, er zijn spanningen, het loopt niet, de kwaliteit wordt niet geleverd en je bent niet meer blij met hem of haar. Kortom: je werknemer disfunctioneert en je wilt er eigenlijk mee stoppen.

“Controleer je contracten, voor je het weet zit je vast”  

Twee contractuele situaties
Tegenwoordig is het steeds lastiger om een werknemer te ontslaan. Er zijn twee situaties: je werknemer heeft een tijdelijk contract of je werknemer heeft een vast contract.

Het tijdelijke contract
Wanneer je werknemer een tijdelijk contract heeft, is het gelukkig iets makkelijker om met iemand te stoppen. Je verlengt namelijk het contract niet. Toch kan het ook gebeuren dat je net een verlenging van één jaar hebt gegeven en het gaat helemaal mis. Je wilt dit jaar niet meer uitzitten. Je kan een tijdelijk contract alleen tussentijds beëindigen wanneer er een tussentijdsopzegbeding is opgenomen. Controleer je contracten dus goed! Dit moet erin staan, omdat je nooit weet in wat voor situatie je terecht komt.

“Een vaststellingsovereenkomst zorgt ervoor dat je in onderling overleg met elkaar kunt stoppen”

Je kan dan kiezen voor een vaststellingsovereenkomst, dit is een contract waarbij je beide akkoord gaat om tussentijds in onderling overleg te stoppen met elkaar. Ook kun je dossier opbouwen om disfunctioneren aan te tonen. Dit komt in de praktijk zelden voor omdat  het opbouwen van een dossier lang duurt, tegen die tijd zal het contract waarschijnlijk al stoppen.

Het vaste contract
Wanneer de werknemer een vast contract heeft, wordt het een stuk lastiger om met elkaar te stoppen. Er zijn dan drie situaties mogelijk:

  1. Met een vaststellingsovereenkomst (beëindiging met wederzijds goedvinden).
  2. Middels dossieropbouw en dan via een rechter ontslag aanvragen (disfunctioneren).
  3. Via het UWV ontslag aanvragen (bedrijfseconomische redenen).

“De wetten worden steeds strenger en het UWV en een rechter gaan niet gemakkelijk over tot het ontbinden van een contract”

Disfunctioneren aantonen middels dossieropbouw is essentieel!
De wetten worden steeds strenger en het UWV en een rechter gaan niet gemakkelijk over tot het ontbinden van een contract. Wanneer je werknemer dus niet vrijwillig meewerkt aan optie 1 heb je eigenlijk een probleem.

De rechter en het UWV willen zien dat een werkgever er alles aan heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Hier ligt een heel grote verantwoordelijkheid bij de werkgever. Ze verwachten een intensief officieel verbetertraject! Dit houdt in dat er een verbeterplan moet worden opgesteld en dat er desnoods wordt geïnvesteerd in training en opleiding. Ook moet het traject langere tijd duren, zodat de werkgever kan bewijzen dat hij alles uit de kast heeft gehaald om de werknemer te begeleiden en tot verbetering te komen. Tussentijds moeten er veel evaluatiegesprekken plaatsvinden, moet  het plan steeds bijgesteld worden en moeten de ontwikkelingen vastgelegd worden. Als iemand er dus met de pet naar gooit, niet goed zijn best doet, het plan niet opvolgt etc. etc. dient de werkgever dit vast te leggen.

“Een werkgever kan ook kijken naar andere interne mogelijkheden, zoals de medewerker plaatsen in een functie die beter matcht”

Ook kan de werkgever kijken naar andere interne mogelijkheden, zoals de medewerker plaatsen in een functie die beter matcht. Kortom: er wordt heel veel verwacht van jou als werkgever. Laat je hierin bijstaan door een specialist op HR vakgebied en win altijd advies in! Het is cruciaal dat dit traject goed verloopt.

Last but not least: give them an offer they can’t refuse
Vanuit mijn rol als HR-specialist weet ik dat bovenstaande trajecten enorm intensief zijn. Ze kosten daarnaast ook veel tijd, frustratie, inspanningen en geld. Je moet je kansen goed inschatten en beslissen welke weg je wilt gaan bewandelen. 

“Het is misschien niet de meest eerlijke oplossing, maar soms is het de beste: trek die portemonnee en leg een net voorstel neer”

Veel bedrijven zien dit vaak niet zien zitten of hebben niet de juiste expertise in huis. Dan is er nog een andere oplossing. Het is misschien niet de meest eerlijke oplossing, maar soms is het de beste: trek die portemonnee en leg een net voorstel neer (in lijn is met een eventuele transitievergoeding), geef je medewerker een aanbod dat hij niet kan weigeren en handel de zaken af. Rust en klaar!

Tekst: Linda Zwanenburg van LindasResources.nl