Ben je een werkgever of heb je als ondernemer personeel? Dan moet je sinds 1 januari 2015 rekening houden met de aanzegboete. Ondanks dat deze wet al een tijdje bestaat, wordt hij nog regelmatig vergeten. Hartstikke zonde, want de boete die je verplicht uitkeert aan je (ex)werknemer loopt met een beetje pech op tot een extra maandsalaris.

“Contracten verlengen of stoppen? Je bent verplicht om het minimaal één maand van te voren te laten weten”

Wat is de aanzegboete?
Aanzeggen, wat is dat? Aanzeggen is een juridische term voor – in gewoon Nederlands – ‘iemand laten weten hoe het ervoor staat’. In de situatie van een aflopend contract kunnen dat twee verschillende dingen zijn:

  • Een werkgever wil het contract niet verlengen en moet de medewerker dan minimaal één maand van te voren hierover schriftelijk  informeren. Omdat de bewijslast hiervoor bij jou als ondernemer ligt, is het verstandig om dat altijd zowel per post als per mail te doen. 
  • Een werkgever wil wel graag doorgaan met de medewerker en het contract verlengen, tegen dezelfde of tegen nieuwe condities. Vergeet je die condities erbij te noemen, dan heeft je medewerker recht op exact hetzelfde contract met bijbehorende condities als hij al had, dus het is goed om daar ook alvast naar te kijken.

“Vergeet je nieuwe condities te benoemen, dan gelden automatisch de condities van het vorige contract”

Voor welke optie je als werkgever ook kiest, je bent dus verplicht om je plannen op tijd kenbaar te maken aan je werknemer. Doe je dat niet of te laat, dan treedt de aanzegboete in werking. Ook als je het contract wel wil verlengen en de medewerker wilt houden.

Ben je de aanzegtermijn niet helemaal vergeten, maar kom je er te laat achter, dan betaal je niet direct een maandloon als boete, maar betaal je naar rato. Bijvoorbeeld: ben je een week te laat, dan betaal je als boete een week van een maandsalaris. Ben je twee weken te laat, betaal je twee weken etc.

Welke contracten moet je als werkgever aanzeggen?
Geldt dit voor alle contracten die je als werkgever aangaat? Nee, alleen voor de contracten die langer duren dan zes maanden. Korter durende contracten kennen dus geen aanzegverplichting. Voor een aanzegverplichting is de duur van het contract leidend, niet het aantal gewerkte uren. Zo geldt een aanzegverplichting ook voor contracten met oproepkrachten. Komt het bij oproepkrachten tot een boete dan is het naar rato percentage wat lastiger te berekenen. In dat geval wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal gewerkte uren, berekend over de afgelopen 12 maanden.

“Voor een aanzegverplichting is de duur van het contract leidend, niet het aantal gewerkte uren”

Voorkomen is beter dan genezen
Het is natuurlijk vervelend voor een medewerker als hij niet weet waar hij aan toe is en vervelend voor jou als werkgever als je een boete moet betalen. Dit kun je dus beter voorkomen. Wil je zeker zijn van je zaak en weet je bij het aangaan van het contract al dat je niet verlengt, dan kun je dat direct bij aanvang in het contract opnemen. Je hebt dan meteen voldaan aan de aanzegverplichting. Vaak is dat echter niet bevorderend voor de moraal van de werknemer, want die weet dan direct dat de samenwerking eindig is.

Weet je nog niet wat je na afloop van het contract wil doen of wil je nog even wachten met het kenbaar maken van je beslissing? Zet dan 8 of 6 weken voor verloop van het contract een reminder in je agenda te zetten en actie te ondernemen. Scheelt jou een boete en zorgt ervoor dat ook je medewerker niet onnodig in spanning afwacht.  

Tips voor werkgevers:

  • Doet je werknemer een verzoek voor een aanzegboete? Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.  
  • Werknemers die een verzoek doen voor een aanzegboete moeten dit binnen twee maanden doen na het einde van het contract.  
  • Heb je de aanzegging op tijd gedaan, dan moet je daar altijd bewijs van hebben. Deze bewijslast ligt bij jou als werkgever.
  • Ken je de aanzegboete toe? Doe dit altijd schriftelijk richting je werknemer.  
  • Noteer alle einddatums van contracten goed in je agenda. Een reminder 8 en 6 weken voor het verloop van een contract zorgt ervoor dat je op tijd handelt.  

Tekst: Linda Zwanenburg